Föraren spelar stor roll för kundnöjdheten

Föraren spelar stor roll för kundnöjdheten

Bra bemötande, korta svarstider vid taxibeställning och god tidpassning − det är det viktigaste för att resenärerna inom färdtjänst och sjukresor ska känna sig nöjda. Det visar Svensk Kollektivtrafiks undersökning ANBARO som baseras på svar från 52 000 personer i hela landet under 2018. Nöjdheten avser både beställningen och själva taxiresan. − Förarens bemötande av kunderna spelar stor roll för kundnöjdheten. Om dessutom resans utlovade tid kan hållas, ja då får vi nöjda kunder, säger Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik. De som svarat på enkäten är till stor del nöjda med resan, både vad gäller själva tjänsten och bemötandet. Vid en jämförelse över fem år så har nöjdheten minskat svagt med en procentenhet vad gäller beställningen och resan. Samtidigt ökar nöjdheten med samtalsmottagarens bemötande under samma tid med en procentenhet. I årsrapporten för 2018 framgår att 90 procent av färdtjänst- och sjukreseresenärerna är nöjda med beställning och resa sammantaget. Hela 96 procent av resenärerna är nöjda om de får svar direkt vid beställning och om resan sker utan förseningar. skriver taxiidag magazine
')