Primärevårdschefer i protest mot dyrare taxi sjukresor i Kronoberg

Primärevårdschefer i protest mot dyrare taxi sjukresor i Kronoberg

För att åstadkomma besparingar så höjer region Kronoberg priset för en enkel sjukresa med taxiresa från 100kr till 150kr rapporterar smålandsposten. Det krävs även remiss för att få åka taxi till och från vårdinrättningen . Samtliga primärvårdschefer är emot höjning och har skrivit ett protestbrev.
')