Taxi till Alvesta

Taxi till Alvesta

Kvarglömt Saker som hittas i våra taxibilar lämnas direkt av förarna till Polisens hittegodsavdelning i Växjö. Reklamationer En reklamation av en taxiresa kan ske om du anser att taxiresan inte har gått rätt till eller att du blivit felaktigt behandlad. Reklamationen bör vara city taxi Växjö tillhanda senast 10 dagar efter utförd resa.Reklamationen skall innehålla följande uppgifter Resedatum, klockslag, hämtnings- samt lämningsadress, fordonets taxinummer (står på kvittot), kvitto, ditt namn, ditt telefonnummer,din adress och händelsebeskrivning.Reklamationen skall skickas via e-post city_taxi_vaxjo@hotmail.com Det är viktigt att lämna fullständiga uppgifter, så att vi kan behandla ditt ärende effektivt och korrekt. Alla reklamationer hanteras individuellt och svarstiden varierar mellan 1-4 veckor.
')